HISTORIA

Tehdas kuin
pieni kaupunki

Lähes vuosisadan ajan kestänyt  trikootuotteiden tuotanto  päättyi Suomen Trikoolla vähitellen 1980-1990 –luvuilla. Tehtaan teollinen kultakausi ajoittui 1900-luvun keskivaiheille. 1930-luvun lopulla Suomen Trikoo tunnettiin Pohjoismaiden suurimpana alansa tuotantolaitoksena sekä maan toiseksi suurimpana tekstiilialan yrityksenä.

HISTORIA

Birger Federley (1874-1935) toimi Trikoon tehtaan arkkitehtina 1920-luvun molemmin puolin , jolloin hän loi perustan tehtaan yksinkertaisen selkeälle, klassistiselle julkisivuarkkitehtuurille. Suuren osan tehdasalueen myöhemmästä rakennuskannasta on suunnitellut häneen oppilaansa ja toimistossaan työskennellyt rakennusinsinööri Veikko Kallio (1987-1978). Kallion myötä tyyli muuttui käytännölliseksi  ja koreilemattomaksi teollisuusfunktionalismiksi.
Suurin osa tehdasaluetta rakentui vuosina 1934-1956. Laajennukset ja täydennysrakennukset laskeutuivat terassimaisesti harjulta kohti rantaa ja vanhimpaan osaan kuuluvasta tornista spiraalimaisesti myötäpäivään.  Vaiheittaisen laajennusprosessin seurauksena alue muistuttaakin enemmän pientä yhdyskuntaa kuin yksittäistä rakennusta.
Maastonmuodot ja tontinrajojen suunnat ovat luoneet rakennusten väliin kiehtovan ulkotilojen kudelman. Eritasoiset pihat ja tunnelit sekä aukiot vuorottelevat vaihtelevin koordinaatistoin. Savupiippu ja tornit sekä harju ja järvi maamerkkeinä helpottavat suunnistamista sisäpihoilla. Puna- ja lasitiilien sekä leveiden räystäslistojen yhdistämät julkisivut sitovat eriaikaiset rakennusvaiheet ja kerrostumat ehjäksi kokonaisuudeksi.
Teollisuustoiminnan päättymisen jälkeen alueella on toiminut joukko pienyrityksiä, taiteilijoita ja käsityöläisiä, jotka ovat tuoneet oman mielenkiintoisen lisänsä alueen historiaan. Viime vuosikymmeninä alue on kuitenkin päässyt rapistumaan pahasti ja vaatii nyt kunnostusta ja uutta alkua. Pyynikin Trikoon kehityshankkeen myötä kaikki rakennukset peruskorjataan. Asunnot ja palvelut tuovat alueelle taas uuden kerrostuman, mutta Pyynikin Trikoon  ainutkertaisuus ja  paikan henki, genius loci, säilyy.

Lähde ja suorat lainaukset: Suomen Trikoo, Pyynikin tehdasalueen kulttuurihistorialliset arvot, Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Ky, 5.7.2002

1939 - 19492018

Asuntomyynti

Huoneistokeskus Oy Tampere
Hallituskatu 7, 33200 Tampere
p. 020 780 2300
p. 020 780 2340
tampereta@huoneistokeskus.fi

Aluekehitys

Kiinteistökehitysjohtaja
Johanna Saarivuo
Deas Asset Management Finland Oy
p. 050 366 9152
JOSA@deas-asset.com

Liiketilavuokraus

Kiinteistöpäällikkö
Ville Salminen
Deas Asset Management Finland Oy
p. 041 547 7883
VSAL@deas-asset.com

Yhteistyössä: