Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto on myöntänyt Hyvän rakentamisen kunniamaininnan Nahkakujan teollisuusrakennuksen käyttötarkoitusmuutoksen hyvästä rakennuttamisesta.
Nahkakujan teollisuusrakennus on yksi osa laajempaa kokonaisuutta Pyynikin Trikoon tehdasalueella, jossa 1900-luvulla rakentunutta teollisuuskiinteistöä kehitetään ja muutetaan asumiseen sopivaksi. Nahkakujan teollisuusrakennukseen sijoittuu Pyynikin Trikoon ensimmäisenä valmistunut asunto-osakeyhtiö Tampereen Pyynikin Patruuna. Patruunan kodit valmistuivat loppukesästä 2020.
“Rakennus- ja ympäristöjaosto korosti korkeatasoista asuntoarkkitehtuuria vanhassa, arvokkaassa miljöössä. Kunkin aikakauden arkkitehtuurin ominaispiirteitä kunnioittavalla korjausrakentamisella, peruskorjauksella ja kiinteistökehityksellä on tulevaisuudessa merkittävä tehtävä laadukkaan kaupunkikuvan säilymisessä ja kehityksessä.”
Lähde osoitteessa: Tampereen kaupunki. Viitattu 18.11.2020

HYVÄN RAKENTAMISEN KUNNIAMAININTA

Olemme otettuja kunniamaininnasta  ja onnittelemme myös muita palkinnon ja kunniamaininnan saaneita kohteita!
Kuvat kohteesta: Arkkitehdit Soini & Horto Oy