Pyynikin Trikoon asemakaavamuutosta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin maanantaina 20.1.2020 ravintola 4Vuodenaikaa tiloissa. Tilaisuudessa esiteltiin asemakaavamuutoksen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä hanke alustavine viitesuunnitelmineen. Paikalla kuultiin kaavoituksen ja hankkeen suunnittelijoita.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää vanhaa tehdaskiinteistöä asumiseen sekä mahdollistaa uusia palveluita rakennetun kulttuuriympäristön arvot huomioiden. Kaavamuutoksen hakemisen tavoitteena on käyttötarkoituksen muutos, lisärakentaminen korottamalla sekä eteläisen toimitilarakennuksen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella.
Lisärakentamista korottamalla on suunniteltu Pyynikintietä sivuavaan rakennusosaan, ja tätä suunnitelmaa havainnollistavat alustavat luonnoskuvat julkaistiin tilaisuudessa. Lisärakentamista suhteessa alkuperäisiin rakennuksiin käsiteltiin erityisesti lisärakentamisen sijoittumisen sekä tyylin osalta.
Lisäksi esiteltiin myös hankealueeseen lukeutuvien piha-alueiden ja aukioiden maisemasuunnitelmallisia näkökulmia.
Tilaisuus päätettiin yhteisellä keskustelulla. Asemakaavatyöhön liittyen keskusteltiin erityisesti alueen liikenneteknisen toimivuuden takaamisesta sekä liikenteen ympäristövaikutusten huomioimisesta.
Kiitämme kaikkia tilaisuuteen ja keskusteluun osallistuneita!
Lisätiedot ja alustavat viitesuunnitelmaluonnokset: Tampereen kaupunki, Kaava 8750.